Hur säkerställer vi att leverantören får vår förfrågan?

För att inte riskera att en avropsförfrågan inte blir uppmärksammad av leverantörerna bör dessa alltid skickas till leverantörernas anmälda funktionsbrevlådor, dvs. inte bara till en leverantörs kontaktpersons e-postadress vilken är personbunden.

Använd funktionerna ”Skicka avropsförfrågan till leverantör” (vid särskild fördelningsnyckel) eller ”Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer” (vid förnyad konkurrensutsättning) så skickas dessa alltid till aktuell funktionsbrevlåda hos respektive leverantör.

Senast ändrad: 2022-03-04