Till innehåll på sidan

När ska avrop göras enligt särskild fördelningsnyckel (dynamisk rangordning) respektive förnyad konkurrensutsättning?

I ramavtalen finns vissa i förväg kravställda och specificerade roller vilka kan avropas genom särskild fördelningsnyckel för uppdrag upp till maximalt 500 timmar. Vilka roller som är specificerade och kan beställas enligt särskild fördelningsnyckel framgår i både bilaga "Exempelroller och kompetensnivåer" samt "Prisbilaga - sammanställning" under fliken Gemensamma dokument.

Om behov avser roller och kompetenser som inte omfattas av de i förväg specificerade rollerna ska avrop alltid göras genom förnyad konkurrensutsättning riktad till samtliga ramavtalsleverantörer. Detta gäller även om uppdraget understiger 500 timmar.

Om avrop görs avseende någon av de i förväg specificerad rollerna upp till maximalt 500 timmar men om egna krav och/eller villkor läggs till, utöver kravspecifikationen i upphandlingen, så ska även detta avropas genom förnyad konkurrensutsättning riktad till samtliga ramavtalsleverantörer.

Senast ändrad: 2021-10-27