Frågor och svar om Delområde 3, Säkerhet i IT och IT-projekt

Avrop

 • Hur säkerställer vi att leverantören får vår förfrågan?
 • När ska avrop göras enligt särskild fördelningsnyckel (dynamisk rangordning) respektive förnyad konkurrensutsättning?
 • Kan vi använda oss av ramavtalet och genomföra en förnyad konkurrensutsättning för att sedan teckna ett kontrakt/leveransavtal på X år med en ramavtalsleverantör för återkommande behov?

Pris

 • Vilka timpriser gäller enligt ramavtalet?

Ramavtalet

 • Får en myndighet i exempelvis Göteborg, Jönköping eller Malmö avropa från de nya ramavtalen avseende IT-konsulttjänster?
 • Får kommuner och regioner avropa IT-konsulter från ramavtal IT-konsulttjänster?

Särskild fördelningsnyckel

 • Kan avrop som gjorts enligt särskild fördelningsnyckel (dynamisk rangordning) förlängas?
 • Får man avvika från rangordningen vid avrop genom särskild fördelningsnyckel (dynamisk rangordning)?
 • Vad kan avropas enligt särskild fördelningsnyckel (dynamisk rangordning) och hur gör man beställningen?
 • Vad innebär dynamisk rangordning?

Underleverantörer

 • Får ramavtalsleverantör lägga till underleverantörer under ramavtalsperiodens löptid?