Till innehåll på sidan

Kan avrop som gjorts enligt särskild fördelningsnyckel (dynamisk rangordning) förlängas?

Ett avrop som gjorts genom beställning enligt särskild fördelningsnyckel kan inte förlängas om beställningen från början uppgick till taket på maximalt 500 timmar. En beställning, inklusive eventuell i beställningen i förväg angiven option, får således aldrig överstiga totalt 500 timmar.

Senast ändrad: 2022-03-04