Till innehåll på sidan

Får ramavtalsleverantör lägga till underleverantörer under ramavtalsperiodens löptid?

Ramavtalsleverantör kan anlita underleverantör för att fullgöra hela eller delar av det åtagande som följer av ramavtalet och kontrakt (avropet).
En ramavtalsleverantör kan dock under ramavtalsperioden inte vara underleverantör till annan ramavtalsleverantör inom samma ramavtalsområde.

Ramavtalsleverantör kan lägga till och ta bort underleverantörer så länge kraven enligt ramavtalets huvuddokument uppfylls och ramavtalsleverantören ansvarar för underleverantör såsom för egen del. Observera att ramavtalsleverantören inte har rätt att till underleverantör delegera rätten att ta emot avropsförfrågan, lämna avropssvar, teckna kontrakt eller fakturera avropsberättigad.

För mer information om vad som gäller för underleverantörer, se Ramavtalets avsnitt 9.14 Underleverantörer.

Senast ändrad: 2022-03-04