Till innehåll på sidan

Kan vi använda oss av ramavtalet och genomföra en förnyad konkurrensutsättning för att sedan teckna ett kontrakt/leveransavtal på X år med en ramavtalsleverantör för återkommande behov?

En avropsförfrågan genom förnyadkonkurrensutsättning ska omfatta ett specifikt behov under en viss tidsbestämd period inklusive eventuell förlängningsoption.
Med specifikt behov avses att det vid den förnyade konkurrensutsättning specificeras vad behovet avser, arbetsuppgifter, antal konsulter och vilka kompetenser som omfattas, vilken omfattning i tid som uppdraget kräver samt när i tiden uppdraget ska utföras.

Att bara teckna ett generellt kontrakt eller kontrakt/leveransavtal över tid kan ses som ett ramavtal i ramavtalet vilket enligt praxis inte är tillåtet.

Senast ändrad: 2021-10-26