Kan vi avropa endast en konsult från ramavtalet IT-konsulttjänster - IT-konsultlösningar?

Nej, minst två konsulter med olika kompetenser måste avropas enligt följande:
Ramavtalet ”IT-konsultlösningar” omfattar fyra olika delområden och kan nyttjas för avrop som omfattar minst två konsulter med olika kompetenser och dessa kompetenser ska återfinnas inom minst två delområden.  De olika delområdena är:

  1. Verksamhetens IT-behov (Verksamhetsutveckling, Krav, Användarbarhet och Tillgänglighet),
  2. Ledning av IT-projekt (Projektledning och Styrning),
  3. Säkerhet i IT och IT-projekt (IT-säkerhet),
  4. Arkitektur och utveckling (Systemutveckling, Systemförvaltning, Arkitektur och Test).
     
    Om ett behov avser exempelvis en Projektledare så ligger det inom delområde ”2. Ledning av IT-projekt”. För att kunna nyttja detta ramavtal, IT-konsultlösningar, krävs således att ytterligare minst en konsult från något av de andra delområdena 1, 3 eller 4 också omfattas av samma avrop eller beställning.
Senast ändrad: 2021-10-26