Får en myndighet i exempelvis Göteborg, Jönköping eller Malmö avropa från de nya ramavtalen avseende IT-konsulttjänster?

Avropsberättigade myndigheter som omfattas av det befintliga ramavtalet "IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra", kan för närvarande inte kan avropa från detta ramavtal för leveranser som ska ske till de orter som omfattas av region Södra. Södra regionen omfattar leveranser till avropsberättigade inom följande län: Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne samt Västra Götaland.
Fr.o.m. 15 oktober 2022, när ramavtalet för region Södra löpt ut, kan samtliga avropsberättigade i Sverige avropa från de nya ramavtalen oavsett leveransort.

Om avropsberättigade i ovan nämnda län har behov av resurskonsulter inom IT och om leveransorten inte omfattas av länen inom region Södra så kan de nya ramavtalen IT-konsulttjänster nyttjas. Dvs. behov för leveranser som ska ske till ort utanför region Södra kan redan nu avropas på de nya ramavtalen IT-konsulttjänster.

Senast ändrad: 2021-10-26