Till innehåll på sidan

Får kommuner och regioner avropa IT-konsulter från ramavtal IT-konsulttjänster?

Nej, kommuner och regioner är ej avropsberättigade på ramavtalen IT-konsulttjänster.

Avropsberättigade är statliga myndigheter under regeringen vilka ska avropa från de statliga ramavtalen.
Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de i förväg har lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Vidare information om vilka som lämnat bekräftelse finns på ramavtalets sida under fliken "Vem får avropa?".

Senast ändrad: 2021-10-26