Vad innebär dynamisk rangordning?

Dynamisk rangordning enligt särskild fördelningsnyckel innebär att ingen fast rangordning finns, utan den leverantör som kan leverera, efter utvärdering, till lägst pris i det aktuella avropet, får beställningen. För att få fram detta används, med fördel, den särskilda Avropsblankett för dynamisk rangordning som finns under ”Gemensamma dokument” på ramavtalssidan. Efter utförd utvärdering skickas avropsförfrågan (beställning) till vinnande leverantör. Länk med epostadress till leverantör finns inlagd på ramavtalssidan om du klickar på ”skicka avropsförfrågan till leverantör”.

Senast ändrad: 2021-10-26