Kan avrop som gjorts enligt särskild fördelningsnyckel (dynamisk rangordning) förlängas?

Ett avrop som gjorts genom beställning enligt särskild fördelningsnyckel kan inte förlängas om beställningen från början uppgick till taket på maximalt 750 timmar. En beställning, inklusive eventuell i beställningen i förväg angiven option, får således aldrig överstiga totalt 750 timmar.

Senast ändrad: 2021-10-26