Vad kan avropas enligt särskild fördelningsnyckel (dynamisk rangordning) och hur gör man beställningen?

Avrop enligt särskild fördelningsnyckel kan göras för vissa i förväg specificerade roller för konsultuppdrag upp maximalt till 750 timmar.

Ramavtalet IT-konsultlösningar omfattar 8 st. specificerade roller. Vilka roller som är specificerade och kan beställas enligt särskild fördelningsnyckel framgår i både bilaga "Exempelroller och kompetensnivåer" samt "Prisbilaga - sammanställning" under fliken Gemensamma dokument. Priserna vid beställning enligt särskild fördelningsnyckel är alltid fasta enligt prisbilagan.

För avrop enligt särskild fördelningsnyckel behöver den anpassade avropsblanketten under fliken Gemensamma dokument användas och fyllas i innan beställningen skickas till vinnande ramavtalsleverantör. I avropsblanketten räknas ramavtalsleverantörernas sammanlagda pris ihop för leverans utifrån det som avropsberättigad har behov av, enligt den ifyllda beställningen. Den ramavtalsleverantör som kan leverera till lägst pris enligt beställningen i det aktuella avropet ska få beställningen.

Observera att om en och samma beställning enligt särskild fördelningsnyckel görs och om beställningen omfattar fler än en specificerad roll så ska samtliga timmar summeras. Dvs. den totala summan av antal timmar för en och samma beställning oavsett antal specificerade roller får vara upp till maximalt 750 timmar per beställning.

Senast ändrad: 2022-03-03