Frågor och svar om IT-konsulttjänster - Verksamhetens IT-behov

Avrop

  • Kan vi använda oss av ramavtalet och genomföra en förnyad konkurrensutsättning för att sedan teckna ett kontrakt/leveransavtal på X år med en ramavtalsleverantör för återkommande behov?
  • När ska avrop göras enligt särskild fördelningsnyckel (dynamisk rangordning) respektive förnyad konkurrensutsättning?

Pris

  • Vilka timpriser gäller enligt ramavtalet?

Ramavtalet

  • Får en myndighet i exempelvis Göteborg, Jönköping eller Malmö avropa från de nya ramavtalen avseende IT-konsulttjänster?
  • Får kommuner och regioner avropa IT-konsulter från ramavtal IT-konsulttjänster?

Underleverantörer

  • Får ramavtalsleverantör lägga till underleverantörer under ramavtalsperiodens löptid?

Särskild fördelningsnyckel (dynamisk rangordning)

  • Kan avrop som gjorts enligt särskild fördelningsnyckel (dynamisk rangordning) förlängas?
  • Får man avvika från rangordningen vid avrop genom särskild fördelningsnyckel (dynamisk rangordning)?
  • Vad kan avropas enligt särskild fördelningsnyckel (dynamisk rangordning) och hur gör man beställningen?
  • Vad innebär dynamisk rangordning?