Vilka timpriser gäller enligt ramavtalet?

Timpriserna i bilaga "Prisbilaga - sammanställning" under fliken Gemensamma dokument gäller enbart vid avrop där kompetenskrav har satts i enlighet med kravspecifikation i ramavtalet för aktuell roll. Se vidare i dokumentet "Exempelroller och kompetensnivåer" för kravspecifikation per roll.
För beställningar av de specificerade rollerna som avropas enligt särskild fördelningsnyckel (max upp till 500 timmar) är angivna priser alltid fasta.

Det av respektive ramavtalsleverantör högst angivna timpriset för ramavtalsområdet utgör dessutom deras generella takpris för alla roller inom kompetensnivå 1–4 vid avrop via förnyad konkurrensutsättning. Det generella takpriset gäller oavsett vilka kompetenskrav som ställs i den förnyade konkurrensutsättningen samt under förutsättning att myndigheten inte uttryckligen efterfrågar en specialist på nivå 5 i sin avropsförfrågan. Lägre timpriser kan offereras vid förnyad konkurrensutsättning.

Leverantörer har dock rätt att vid förnyad konkurrensutsättning offerera timpriser som överstiger angivna takpriser om:

- det i avropsförfrågan gjort justeringar i allmänna villkor som viten, skadestånd och ersättningar som är kostnadsdrivande för leverantören.

- det i avropsförfrågan hänvisas till mallar för säkerhetsskyddsavtal och personuppgiftsbiträdesavtal som väsentligt avviker från de mallar som finns i Ramavtalet.

Senast ändrad: 2021-10-26