HiQ International AB

Kontaktinformation

Telefonnummer:08-58890000
Gatuadress:Box 4046
Postadress:10261  Stockholm
E-post:hakan.bernerson@hiq.se
Webbplats:http://hiq.se/kund/OFFENTLIGA-RAMAVTAL-KAMMARKOLLEGIET/Ramavtal-med-Kammarkollegiet
Organisationsnummer:5565293205

Har varit leverantör i följande utgångna ramavtalsområden