Frågor och svar om IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra

Avrop

 • Går det att avropa hela team av konsulter?
 • Hur länge ska ett anbudssvar vara giltigt?
 • Vad är skälig tid för anbudssvar?
 • Hur långt kan man gå när man skapar egna roller inom ett kompetensområde?
 • Går det att göra ett avrop för successiva leveranser under en längre period?
 • Får leverantören skicka in flera svar på ett avrop?
 • Om man vill avropa en konsulttjänst som passar in lika bra i två kompetensområden, kan man skicka sin avropsförfrågan till båda områdena?
 • Hur gör man om man behöver avropa en konsulttjänst som avser flera kompetensområden?
 • Hur gör man om man behöver avropa en konsulttjänst som avser flera regioner?
 • Kan en ramavtalsleverantör delegera avropssvar vidare till en samarbetspartner eller underleverantör?

Krav

 • Vad gäller om man efter tilldelning upptäcker att konsulten inte uppfyller kraven?
 • Kan man ställa krav på särskilda arbetstider, jourtid eller beredskapstid?
 • Går det att ställa krav på att en konsult ska ha erfarenhet av ett visst verktyg, t.ex. att en konsult inom kompetensområdet ”Test och testledning” ska ha erfarenhet av ett visst testverktyg?
 • Kan man utöver kravspecifikationen även intervjua kandidaterna för att se vem som är mest lämpad?

Pris

 • Finns det någon reglering om prisjustering i ramavtalet?
 • Kan man avtala om andra typer av priser än timpriser?
 • När gäller de taktimpriser som finns i prisbilagorna

Underleverantörer

 • Måste en offererad konsult vara anställd av ramavtalsleverantören eller ev. underleverantör vid inlämnandet av avropssvar?

Villkor

 • Kan myndigheten i förtid säga upp kontraktet med leverantören?
 • Hur regleras övertidsersättning i ramavtalet?