Går det att göra ett avrop för successiva leveranser under en längre period?

Ja, men de uppdrag som avropet avser måste vara definierade så det är tydligt vilken typ av kompetenser och konsulter som leverantören ska offerera. Det är också viktigt att ange vilken tidsperiod som avses samt omfattningen av uppdragen (i antal timmar och/eller antal konsulter) även om det inte behöver vara helt exakta uppgifter. Det är möjligt att avropa en s.k. ”timbank” för en viss typ av resurser och sedan löpande komma överens med leverantören när dessa ska levereras. Inriktningen ska vara att alla timmarna ska levereras. Om man är osäker på omfattningen kan en mindre del av timmarna läggas som en option. Det är inte tillåtet att göra ett generellt avrop på konsulter för framtida behov där uppdrag och kompetenser definieras vid senare tillfälle. Detta kan ses som ett ”ramavtal i ramavtalet” och är alltså inte tillåtet.

Senast ändrad: 2018-11-16