Hur långt kan man gå när man skapar egna roller inom ett kompetensområde?

Den egendefinierade rollen måste rymmas inom ramen för ett av de sju olika kompetensområdena. T.ex. måste en egen roll inom kompetensområdet Systemutveckling avse ett konsultuppdrag med anknytning till systemutvecklingsarbete i någon form. Den egendefinierade rollen kan ju t.ex. vara en mix av systemutveckling och databasdesigner och/eller konfigurationshantering, dvs. det går att blanda flera typer av kompetenser så länge de avser samma kompetensområde.

Senast ändrad: 2018-11-16