Hur länge ska ett anbudssvar vara giltigt?

Tiden finns inte reglerad i ramavtalet utan måste sättas av myndigheten utifrån hur lång tid de bedömer att utvärdering av anbuden tar. Ju längre tid som går mellan avropssvar och tilldelning desto större är risken att offererad konsult inte finns tillgänglig längre.

Senast ändrad: 2018-11-16