Får leverantören skicka in flera svar på ett avrop?

En upphandlande myndighet skall i avropet ange om den godkänner anbud med alternativa utföranden. Om detta inte anges, är anbud med alternativa utföranden inte tillåtna. Ibland, t.ex. för kompetenser där det är brist på resurser, kan det vara en fördel att tillåta leverantörerna att offerera fler än en konsult då ökar möjligheterna att få flera kandidater att välja mellan.

Senast ändrad: 2018-11-16