Går det att avropa hela team av konsulter?

Avrop måste göras för ett Kompetensområde i taget. Det går bra att avropa ett team av konsulter så länge avropade kompetenser tillhör ett och samma kompetensområde.

Senast ändrad: 2018-11-16