Hur gör man om man behöver avropa en konsulttjänst som avser flera kompetensområden?

Det är bara möjligt att göra avrop inom kompetensområde i taget. Om det finns behov av tjänster från flera kompetensområden måste man göra flera avrop. Om behovet väsentligen tillhör ett kompetensområde kan det vara möjligt att i mindre utsträckning ställa enstaka krav från ett annat kompetensområde. Men ju mer omfattande och sammansatta kraven är desto svårare blir det för leverantörerna att hitta kandidater.

Senast ändrad: 2018-11-16