Hur gör man om man behöver avropa en konsulttjänst som avser flera regioner?

Konsulttjänsten ska avropas i den region där arbetet ska utföras. Om en konsulttjänst avser flera regioner görs avrop i den region där huvuddelen av arbetet ska genomföras. Det är då viktigt att i avropsförfrågan vara tydlig med att uppdraget innebär resor och vilka villkor som gäller för ersättning av kostnader i samband med resor.

Senast ändrad: 2018-11-16