Om man vill avropa en konsulttjänst som passar in lika bra i två kompetensområden, kan man skicka sin avropsförfrågan till båda områdena?

Nej, inte om det bara är en konsulttjänst som ska avropas. Man får istället göra två separata avrop, ett för varje kompetensområde.

Senast ändrad: 2018-11-16