Vad är skälig tid för anbudssvar?

Det beror på uppdragets omfattning men två veckor behöver normalt leverantörerna ha för att ta fram en lämplig kandidat och lämna ett anbudssvar. För komplexa och/eller omfattande uppdrag kan det vara rimligt ge längre svarstid.

Senast ändrad: 2018-11-16