Vad gäller om man efter tilldelning upptäcker att konsulten inte uppfyller kraven?

Om kontrakt inte tecknats ännu kan man göra en ny tilldelning. Om kontrakt hunnit tecknats måste vald ramavtalsleverantör, efter medgivande från kunden, skicka en ny konsult som uppfyller kraven till samma pris. Ett annat alternativ är att säga upp kontraktet och göra en ny avropsförfrågan.

Senast ändrad: 2018-11-16