Kan man utöver kravspecifikationen även intervjua kandidaterna för att se vem som är mest lämpad?

Det går bra att använda intervjuer som en del i utvärderingen. Intervjuerna bör användas enbart för att verifiera att kandidaterna uppfyller ställda krav i avropsförfrågan. Intervjuerna bör alltså inte användas som ett eget utvärderingskriterium.

Senast ändrad: 2018-11-16