Går det att ställa krav på att en konsult ska ha erfarenhet av ett visst verktyg, t.ex. att en konsult inom kompetensområdet ”Test och testledning” ska ha erfarenhet av ett visst testverktyg?

Ja, det går bra. Men det kan finnas en viss risk att inte alla leverantörer kan svara om verktyget är ovanligt.

Senast ändrad: 2018-11-16