Kan man ställa krav på särskilda arbetstider, jourtid eller beredskapstid?

Ja, det går bra att ställa krav på särskilda arbetstider som t.ex. jour och beredskapstider. Det är viktigt att dessa tider specificeras så detaljerat som möjligt då det annars kan bli svårt för leverantörerna att prissätta.

Senast ändrad: 2018-11-16