Kan man avtala om andra typer av priser än timpriser?

Ja, enligt ramavtalets kravkatalog kan man i avropsförfrågan begära in pris som timpris, fastpris, takpris eller med en viss rabattsats. Olika typer av priser kan kombineras i samma avrop.

Senast ändrad: 2018-11-16