Finns det någon reglering om prisjustering i ramavtalet?

Ramavtalet har ingen generell klausul om prisjustering, men det går att lägga in en sådan klausul i ett enskilt avrop. Om ett uppdrag ska löpa under flera år kan det vara fördelaktigt att lägga in en sådan.

Senast ändrad: 2018-11-16