När gäller de taktimpriser som finns i prisbilagorna

Med takpris avses det högsta timpris för konsulttjänst som får erbjudas i anbud som lämnas i avropssvar. Vid förnyad konkurrensutsättning får lägre timpris offereras. Takpriserna gäller hela ramavtalsperioden inklusive eventuella förlängningar.

Senast ändrad: 2018-11-16