Måste en offererad konsult vara anställd av ramavtalsleverantören eller ev. underleverantör vid inlämnandet av avropssvar?

Vid utförande av Tjänst ska konsult vara anställd hos Ramavtalsleverantör, eller eventuell Underleverantör, senast dagen för Kontraktets ikraftträdande.

Senast ändrad: 2018-12-10