Kan myndigheten i förtid säga upp kontraktet med leverantören?

Myndighetens uppsägningstid är 14 dagar. Betalning för pågående uppdrag utgår under uppsägningstiden.

Senast ändrad: 2018-11-16