Hur regleras övertidsersättning i ramavtalet?

Övertidsersättning och extra ersättning för arbete under obekväm arbetstid utgår endast under förutsättning att Parterna överenskommit om detta. Parterna kan själva komma överens om vilka ersättningsnivåer som ska gälla. I annat fall gäller ersättningsnivåer enligt avsnitt 8 i Allmänna villkor.

Senast ändrad: 2018-11-16