IT-tjänster övrigt

Här finns ramavtal gällande IT-driftstjänster

 

Avrop av IT-utbildningar

Det finns inget Ramavtal specifikt för IT-utbildning längre, utan olika typer av IT-utbildning finns i olika utsträckning inom respektive ramavtalsområde inom IT.

Observera att en s.k. utbildningskorg som fanns att avropa i ramavtalet IT-utbildning 2015 inte finns i nuvarande ramavtal som innehåller IT-utbildningar.

 

  • IT Drift

    Ramavtalsområdet IT Drift omfattar tjänster för faserna; införande, drift och avveckling. Begreppet tjänst definieras som ”de leveranser som utförs för att uppfylla ställda krav eller avtalad specifikation, enligt....