IT-tjänster övrigt

Här finns ramavtal gällande IT-driftstjänster och IT-utbildning

IT-utbildning

ramavtal inom IT som omfattar olika typer av IT-utbildning:

Vid frågor om IT-utbildning, kontakta Mikael Larsson, tel.nr 08-700 07 63

 

  • IT Drift

    Ramavtalsområdet IT Drift omfattar tjänster för faserna; införande, drift och avveckling. Begreppet tjänst definieras som ”de leveranser som utförs för att uppfylla ställda krav eller avtalad specifikation, enligt....