Frågor och svar om IT Drift

 • Måste man avropa alla delar i en Bastjänst eller räcker det med att man avropar en del av Bastjänsten? Gäller detta även för Stöd- och Tilläggstjänster?
  Svar:

  Ja, det är möjligt att avropa samtliga ingående tjänster i en Bastjänst eller endast enskilda ingående tjänster av en Bastjänst. Samma förhållande gäller för Stöd- och Tilläggstjänster.

 • Är det tillåtet att avropa på ramavtalen IT Drift om myndigheten äger sina servrar och PC:s?
  Svar:

  Följande grundtankar är viktiga för ramavtalens inriktning:
  • Myndigheterna ska kunna uppnå enkelhet och ekonomisk förutsägbarhet genom att anskaffa all infrastruktur/utrustning till en månadskostnad.
  • IT köps som tjänst, vilket innebär att myndigheten inte äger någon utrustning som används för att producera tjänsterna.
  • Myndigheten kan överföra ägandet av utrustning eller licenser till ramavtalsleverantören under leveransavtalets löptid.
  • Myndigheten kan dock inte köpa utrustning eller licenser för eget ägande via dessa ramavtal.

  Se vidare i Vägledningen punkt 2.3 Ramavtalets omfattning .