Frågor och svar om AV och videokonferens - hårdvara, programvara och tjänster

 • Kan jag använda en förlängningsoption efter att ramavtalet gått ut?
  Svar:

  Finns optioner med i avropet så kan de nyttjas efter att ramavtalet gått ut. Optionerna måste nyttjas medan kontraktet gäller.

 • Ska optioner utvärderas?
  Svar:

  Att inte utvärdera optioner kan bli kostnadsdrivande. Det kan vidare vara nödvändigt att utvärdera optioner för att det ekonomisk mest fördelaktiga anbudet ska kunna fastställas.

 • Kan man begära in ett pris på en konsulttjänst som jobbar per timme?
  Svar:

  Vid avrop av större installationer eller liknande bör man förutom ett pris för själva uppdraget begära in ett timpris för eventuella tillkommande arbeten. Uppskatta antal timmar om timpriset ska utvärderas och för att ramavtalsleverantörerna ska kunna lämna ett så bra pris som möjligt.