Datacenter - Region Norra Sverige

Avtalsperiod: 2017-03-10 - 2020-12-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2021-03-31

Detta ramavtalsområde omfattar hårdvara, programvara, molntjänst och kundunik
tjänsteleverans med tillhörande konsulttjänster för datacenter.

Typiska produktområden som omfattas är: servrar, Storage Area Network,
Network Attached Storage, lagringssystem, säkerhetskopiering, hypervisor, avbrottsfri kraft, nätverksväxel, router, trådlösa nätverk, lastbalanserare, modem, brandvägg, Virtual Private Network, intrångsdetektering, övervakning, test- och felsökning, kablage, rack samt andra till datacenter tillhörande produkter.

Dessa ramavtal är regionsindelade med ett antal län under sig. Det län och följaktligen region som avropande organisation är lokaliserad i och önskar leverans till är den man ska vända sig till med sina avropsförfrågningar.

Fördelningen av län återfinns i följande dokument.

Från och med den 1 april gäller en ny säkerhetsskyddslag. Nedan utkast till säkerhetsskyddsavtal bör därför justeras och anpassas vid avrop för att motsvara den nya lagstiftningens förutsättningar. Statens inköpscentral kommer framöver att publicera uppdaterade utkast med uppdaterat innehåll.

Läs mer

För att välja region klicka nedan

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Arjeplogs kommun
Arvika kommun
Bergs kommun
Bräcke kommun
Dorotea kommun
Fiberstaden AB
Filipstads kommun
Gällivare kommun
Hagfors kommun
Hammarö kommun
Haparanda kommun
Hälsohögskolan i Jönköping AB
Härjedalens kommun
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag
Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag
Jämtlands läns landsting
Kalix kommun
Karlstads kommun
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg
Kristinehamns kommun
Krokoms kommun
Landstinget Dalarna
Ludvika kommun
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Ragunda kommun
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Sandvikens kommun
Sollefteå kommun
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
StiftelsenTekniska museet
Storfors kommun
Strömsunds kommun
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank
Säffle kommun
Söderhamn Nära AB
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag
Vansbro kommun
Värmlands Läns Landsting
Västerdalarnas Utbildningsförbund
Västernorrlands Läns Landsting
Åre kommun