Frågor och svar om Datacenter

  • Kan vi avropa ett serviceavtal på tidigare anskaffad utrustning?
    Svar:

    Ja om utrustningen ingår inom upphandlingsföremålet i ramavtalet.

  • Kan jag leasa produkter ?
    Svar:

    Nej leasing täcks ej av ramavtalet