Klienter - Klient 1 - Region Norra och Uppsala-Örebro

Avtalsperiod: 2017-06-01 - 2021-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2021-06-30

Upphandling är genomförd gällande nya ramavtal för klienter och nya ramavtal kommer att börja gälla från och med den 2021-07-01.

Ramavtalsområdet omfattar klientprodukter och produktnära tjänster samt tillbehör.

Med produktnära tjänster avses tjänster som är direkt kopplade till de klienter som kan avropas på ramavtalen. Tidpunkten för utförandet av tjänsten kan vara skild från köpet av klienten. Produktnära tjänster kan avropas separat, dvs. fristående från klienterna. Vidare omfattas även produktnära konsultstöd och tjänster.
Med tillbehör avses hårdvara med tillhörande drivrutiner och programvara som kan installeras till dator eller till bildskärm m.m.

Inom ramavtalsområdet finns fyra delområden (Klient 1- 4). Indelning är geografiskt gjord. Inom vilket geografiskt område leverans ska ske avgör vilket delområde som är tillämpligt

Klient 1 avser Norra Sverige och Uppsala-Örebro och ska användas för avrop av kontrakt som avser leverans/-er till orter i ett eller flera av följande län: Norrbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Värmlands län, Västmanlands län och Örebro län.

Klient 2 avser Stockholm, Gotland och Sydöstra Sverige och ska användas för avrop av kontrakt som avser leverans/-er till orter i ett eller flera av följande län: Stockholms län, Gotlands län, Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län.

Klient 3 avser Västra och Södra Sverige och ska användas för avrop av kontrakt som avser leverans/-er till orter i ett eller flera av följande län: Västra Götalands län, Hallands län, Blekinge län, Skåne län och Kronobergs län.

Klient 4 är Rikstäckande och ska användas för avrop av kontrakt som avser leveranser till län som omfattas av minst två ramavtalsområden inom Klient 1-3.

Läs mer

För att välja region klicka nedan

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Alfta-Edsbyns Fastighets AB
Arboga kommun
Arvika kommun
Askersunds kommun
Borlänge kommun
Degerfors kommun
Dorotea kommun
Fagersta kommun
Fiberstaden AB
Filipstads kommun
Flens kommun
Grums kommun
Gällivare kommun
Hagfors kommun
Hallsbergs kommun
Hallstahammars kommun
Haparanda kommun
Helsinge Vatten AB
Hällefors kommun
Hälsohögskolan i Jönköping AB
Härnösands kommun
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag
Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag
Jokkmokks kommun
Kalix kommun
Karlskoga kommun
Karlstads kommun
Kiruna kommun
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg
Kramfors kommun
Kristinehamns kommun
Kumla kommun
Laxå kommun
Lekebergs kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Ludvika kommun
Nerikes Brandkår
Nora kommun
Norbergs kommun
Nordiska museet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Norrlandsfonden
Nyköpings kommun
Piteå kommun
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Region Dalarna
Region Jämtland Härjedalen
Region Värmland-Kommunalförbund
Region Västernorrland
Region Örebro län
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Rättviks kommun
Sala kommun
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Skinnskattebergs kommun
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Tekniska museet
Storfors kommun
Sunne kommun
Surahammars kommun
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag
Torsby kommun
Trosa kommun
Vansbro kommun
Västerdalarnas Utbildningsförbund
Västra Mälardalens Kommunalförbund
Ånge kommun
Örebro kommun
Östersunds kommun
Östhammars kommun
Överkalix kommun
Övertorneå kommun
Senast ändrad: 2021-04-08