Frågor och svar om Klienter

 • Kan man genomföra avrop i form av leasing?
  Svar:

  Ja, det är möjligt, men enbart finansiell leasing. Det går inte att avropa operationell leasing.

 • Kan man avropa återtag av uttjänta klienter för exempelvis destruktion?
  Svar:

  Ja, det är möjligt inom ramen för klienterna och man kan få bevis för att exempelvis data har destruerats.

 • Kan man avropa produktnära tjänster om inte är kopplat till specifikt avrop av produkt?
  Svar:

  Ja, det kan avropas separat, det vill säga fristående från klientprodukter, men måste vara kopplat till klientprodukter.

 • Får man kravställa på funktionalitet?
  Svar:

  Ja, man kan kravställa på funktionalitet och i sitt avrop beskriva sin nuvarande IT-miljö och som man vill få sin avropade produkt exempelvis att vara funktionell med.

 • Får leverantörerna lägga på kemikalieskatt på levererad vara?
  Svar:

  Ja, och den kan man genom att ange i sitt avrop om den ska redovisas separat och/eller per produkt. Man kan även inom ramen för kravkatalogen ange att denna skatt ska ingå i priserna för produkterna.

 • Får man ange märke och modell produkt?
  Svar:

  Nej, man får inte i sina avropa ange märke eller modell.

 • När ska man avropa från Rikstäckande?
  Svar:

  Avrop från Rikstäckande sker lämpligast av avropande organisationer som har sin verksamhet geografiskt spridd över flera delar av landet.

 • Kan man leasa produkter inom ramavtalet för Klient?
  Svar:

  För detta ramavtal gäller enbart finansiell leasing. Operationell leasing är ej tillåten för detta ramavtal.