Skrivare som tjänst och produkt - Fördelningsnyckel

Avtalsperiod: 2018-06-09 - 2022-06-08

Detta ramavtal har gått ut

Giltighetstiden för detta ramavtal har utgått och det är för närvarande avtalslöst.

Vad händer nu?

Handlingarna till det nu utgångna ramavtalet återfinns under "Utgångna ramavtal".

I dagsläget pågår en upphandling inom området, för mer information om denna se nedan "Till upphandling".

OBS! Det går att avropa från ramavtalen för Skrivare som tjänst och produkt - Konkurrensutsättning fram t.o.m. 2022-12-16

Senast ändrad: 2022-06-09