Frågor och svar om Skrivare som tjänst och produkt - Fördelningsnyckel

 • Vilket av ramavtalen ska jag välja Fördelningsnyckel eller Konkurrensutsättning?
  Svar:

  Avrop ska göras från ramavtalsområdet Fördelningsnyckel när behovet för det aktuella avropet tillgodoses utifrån fastställda typkonfigurationer och valmöjligheter samt villkor som finns angivna avseende
  Fördelningsnyckel. I annat fall används ramavtalsområdet Konkurrensutsättning.

 • Hur många MFP:er får jag avropa?
  Svar:

  Ett avrop kan vara maximalt 20 st. MFP:er. Därefter måsta man vänta 30 dagar innan nästa avrop kan göras. Tänk på att om nästa avrop inte är exakt likadant så kan det bli olika märken och leverantörer.

 • Om vi avropar en skrivare/MFP, får vi då göra någon ändring i underlaget som t.ex. snabbare inställelsetid?
  Svar:

  Nej, alla villkor fastställda.
  Endast följande är valbart: kompatibilitet med säker utskrift, operativsystem, typ av MFP och eventuell Service 4 år.

 • Kan man avropa toners?
  Svar:

  Nej, toners kan inte avropas från detta ramavtalsområde, men kan avropas från Skrivare som tjänst och produkt-Konkurrensutsättning.
  Endast en toner ingår (orginaltoner) vid leverans av multifunktionsprodukten (MFP).