Frågor och svar om Skrivare som tjänst och produkt - Konkurrensutsättning

 • Vilket av ramavtalen ska jag välja Fördelningsnyckel eller Konkurrensutsättning?
  Svar:

  Avrop ska göras från ramavtalsområdet Fördelningsnyckel när behovet för det aktuella avropet tillgodoses utifrån fastställda typkonfigurationer och valmöjligheter samt villkor som finns angivna avseende Fördelningsnyckel. I annat fall används ramavtalsområdet Konkurrensutsättning.

 • Är det möjligt att kravställa egna Servicenivåer?
  Svar:

  Ja, det går att kravställa egna servicenivåer. Tänk på att detta kan vara kostnadsdrivande. Utgå gärna från de i ramavtalet definierade servicenivåerna. Dessa skiljer sig åt beroende på leveransform: köp, leasing, hyra eller funktionstjänst.

 • Kan vi leasa eller hyra skrivare?
  Svar:

  Ja, de leveransformer som är möjliga vid avrop är köp, leasing, hyra och funktionstjänst. Se mer informtion i Vägledningen avsnitt 2.2.5 Leveransformer.

 • Går det att avropa miljötoners?
  Svar:

  Ja, det går att avropa såväl mijövänliga toners som restaurerade toners, se mer information i Allmänna villkor 5.3.31 Miljö - Miljövänlig toner och 5.3.32 Miljö - Restaurerade toner.

 • Går det att avropa enbart toners för befintliga skrivare/MFP:er?
  Svar:

  Ja, det går att avropa endast toners och andra förbrukningsvaror till skrivare/MFP:er.

 • Kan vi avropa service och support på tidigare anskaffad utrusting?
  Svar:

  Ja, om utrustningen omfattas av ramavtalet.