Kan jag avropa mobiltelefoner på ramavtalet Kommunikationstjänster?

Ja det går att avropa mobiltelefoner som en tjänst. Ramavtalsleverantören äger utrustningen. Efter kontraktets slut kan ni kravställa att utrustningen övergår till erat ägo. Ni kan inte köpa mobiltelefoner som produkt på detta ramavtal.

Senast ändrad: 2020-06-26