Tidningar och böcker

Här finns ramavtal gällande juridisk litteratur och litteratur på olika språk.

Inom kort kommer ramavtalen för Litteratur att läggas upp på den här sidan. Se Nyhet på avropa.se.
Vid frågor kontakta ramavtalsservice@kammarkollegiet.se.