Tidningar och böcker

Här finns ramavtal gällande juridisk litteratur och litteratur på olika språk.

  • Juridisk litteratur

    Detta ramavtalsområde omfattar juridisk litteratur och tillhörande tjänster. Avtalet kan användas för köp av juridisk litteratur. För detta ramavtalsområde gäller fastställd rangordning. En fast rangordning....

  • Svensk litteratur exkl juridisk litteratur

    Detta ramavtalsområde omfattar litteratur utgiven i Sverige och tillhörande tjänster. Avtalet kan användas för köp av litteratur utgiven i Sverige. För detta ramavtalsområde gäller fastställd rangordning. En fast rangordning innebär att avropsförfrågan ska....

  • Utländsk litteratur exkl juridisk litteratur

    Detta ramavtalsområde omfattar litteratur utgiven utomlands och tillhörande tjänster. Avtalet kan användas för köp av litteratur utgiven utomlands. För detta ramavtalsområde gäller fastställd rangordning. En fast rangordning innebär att avropsförfrågan ska....