Tidningar och böcker

Här finns ramavtal gällande juridisk litteratur, litteratur på olika språk och prenumerationer.

 • Juridisk litteratur

  Detta ramavtalsområde omfattar juridisk litteratur och tillhörande tjänster. Avtalet kan användas för köp av juridisk litteratur. För detta ramavtalsområde gäller fastställd rangordning. En fast rangordning innebär att avtopsförfrågan ska ställas till den....

 • Prenumerationstjänster

  Detta ramavtalsområde omfattar administrering och hantering av beställarnas samtliga prenumerationer, av svenska och utländska tidningar och tidskrifter i tryckt och elektronisk form. Leverantören ska tillhandahålla och hjälpa avropande myndigheter att hantera....

 • Svensk litteratur exkl juridisk litteratur

  Detta ramavtalsområde omfattar litteratur utgiven i Sverige och tillhörande tjänster. Avtalet kan användas för köp av litteratur utgiven i Sverige. För detta ramavtalsområde gäller fastställd rangordning. En fast rangordning innebär att avropsförfrågan ska....

 • Utländsk litteratur exkl juridisk litteratur

  Detta ramavtalsområde omfattar litteratur utgiven utomlands och tillhörande tjänster. Avtalet kan användas för köp av litteratur utgiven utomlands. För detta ramavtalsområde gäller fastställd rangordning. En fast rangordning innebär att avropsförfrågan ska....