Prenumerationstjänster

Avtalsperiod: 2016-02-12 - 2020-02-11 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-02-11

Detta ramavtalsområde omfattar administrering och hantering av beställarnas samtliga prenumerationer, av svenska och utländska tidningar och tidskrifter i tryckt och elektronisk form. Leverantören ska tillhandahålla och hjälpa avropande myndigheter att hantera utbudet av prenumerationer. I leverantörens servicefunktioner ska t.e.x ingå att hantera ny- och avbeställningar, förnyelser, betalningsströmmar, kontakter, reklamationer och förhandlingar med förlag om priser.

Exempel på tjänst är förmedling av prenumerationer av allmän karaktär, förmedling av prenumerationer inom samtliga tänkbara ämnesområden och vetenskapsområden i enlighet med kraven i detta ramavtal. Förutsatt att förlagen tillåter prenumeration via agent.

Läs mer

En leverantör Vid avrop ska du vända dig direkt till den leverantör som tilldelats avtal för det upphandlingsområde som motsvarar ditt behov.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Chalmers tekniska högskola, stiftelse
Hälsohögskolan i Jönköping AB
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag
Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Tekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag