Frågor och svar om Prenumerationstjänster

  • Ingår databaser i ramavtalet?
    Svar:

    Nej det ingår inte. Licenser/abonnemang ingår.