Vattenautomater med tillhörande tjänster

Avtalsperiod: 2014-09-02 - 2018-09-01 Förlängningsoption max t.o.m: 2018-09-01

Detta ramavtalsområde omfattar tjänster avseende vattenautomater med tillhörande tjänster. Ramavtalet är indelat i sju regioner. Region 7 ska användas av samtliga myndigheter på Gotland samt av de avropande myndigheter som har kontor i fyra regioner eller fler.

Läs mer

För att välja region klicka nedan